Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 toán trường Tiểu học Sơn Mỹ năm 2016 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 Toán trường tiểu học Sơn Mỹ năm 2016 – 2017: Hiện nay hai chị em của Lan và Hoa có chung 21 tuổi. Biết Lan hơn Hoa 3 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay?

A/ ĐỀ THI

I– Trắc nghiệm :  6 ( đ )

1 :  Cho  a =  8264 ; b = 1459   ( 1 đ )

a) Thì giá trị biểu thức :  a + b = ?

A– 6805

B– 1459

C– 8264

D– 9723

b) Thì  giá trị biểu thức :  a – b = ?

A– 6805

B– 1459

C– 8264

D– 9723

2 : Viết dấu thích hợp vào ô trống : ( 1 đ )

A. 234 x ( 1257 – 257 ) =  234 [..] 1257 [..] 234 c 257

B.135 x 80 + 20 x 135 =   135 [..] ( 80 [..] 20 )

Advertisements (Quảng cáo)

3 : ( 1 đ )Viết số thích hợp vào ô trống :

a)

2016-12-09_102548

b)

2016-12-09_102621

Câu  4 : ( 1 đ ) Cho tam giác ABC ( như hình vẽ )

2016-12-09_102700

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

a) Đoạn thẳng vuông góc

với BC là : ________

Advertisements (Quảng cáo)

b) Vẽ thêm một cạnh song song

với cạnh BC

 5 : Đúng ghi Đ ; sai ghi S  ( 1 đ )

A–      a + b = b + a
B–      a + b = b – a
C–      a x b = b x a
D–      a x b + a x c  =  a x ( b + c )

6 : Nối cột A với cột B cho phù hợp ( 1 đ )

2016-12-09_102837

II– Tự luận:  4 (đ)

7: Tính (2 đ)

2016-12-09_102925

2016-12-09_102933

8: Hiện nay hai chị em của Lan và Hoa có chung 21 tuổi. Biết Lan hơn Hoa 3 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay? (2đ)


B: ĐÁP ÁN TOÁN

 I– Trắc nghiệm: ( 6 đ ) 

Câu

1   (  1 đ )

2   ( 1 đ )

Đáp án D A A. 234 x 1257 – 234 x 257 B.135 x ( 80 + 20 )
Điểm ( 0, 5 đ ) ( 0, 5 đ ) (  0, 5 đ ) (  0, 5 đ )
Câu

 3

 4

Đáp án 879 B– AH đỉnh  H  ;  cạnh  HB , HC
Điểm (  0, 5 đ ) (  0, 5 đ ) (  1 đ )
5 A. B. C. D.
Đáp án Đ S S Đ
Điểm ( 0, 25 đ ) ( 0, 25 đ ) ( 0, 25 đ ) ( 0, 25 đ )

6

Đáp án 210 cm2    =  2 dm2 10 cm2 15 m2                 150 000 cm2
Điểm ( 0, 25 đ ) ( 0, 25 đ )
Đáp án 500cm2    =        50 dm2 20 000 cm2   =  2 m2
Điểm ( 0, 25 đ ) ( 0, 25 đ )

II– Tự luận:  4(đ) 

7: Tính (2 đ)

8 A B C D
Đáp án 80139 29929 30107 13008
Điểm ( 0, 5 đ ) ( 0, 5 đ ) ( 0, 5 đ ) ( 0, 5 đ )

 8: (2đ)

Tuổi của Hoa:                                     (0, 25 đ )

 (21 –3): 2 = 9(tuổi)                            (0, 5 đ )

Tuổi của Lan:                                       ( 0, 25 đ )

21 – 9 = 12( tuổi )                                 ( 0, 5 đ )

             Đáp số:  Hoa   9 tuổi               ( 0, 5 đ )

                            Lan 12 tuổi

Advertisements (Quảng cáo)