Trang Chủ Lớp 4 Đề kiểm tra lớp 4 Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Toán có đáp án...

Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Toán có đáp án trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm 2015

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm học 2015 – 2016.

Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:

A. 500702003          
B.550207303

C.500720003          
D.570720003

2. Số lớn nhất trong các số sau : 987543  ;  987889  ;  899987  ;  987658  là :

A. 987543                  B.   987889

C.  987658                 D.   899987

3. Cho 4 tấn 70kg = ……………….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4070        
B.40070        
C.4700          
D.40070

4 : Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = …. m2 là:

A. 680000                
B.68000

C.680                       
D.68

5. Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?

A. 3070          
B.3050          
C.4080            
D.2093

6: Hình bên có:

 2015-12-16_231210

A. 4 góc nhọn                      
B.5 góc nhọn

C.3 góc nhọn                    
D.2 góc nhọn

II. TỰ LUẬN (7 điểm) :

Bài 1 :(2đ)  Đặt tính rồi tính:

a. 325164 + 68030 b. 479829 – 214589 c.497 x 54 d.0455 : 85

Bài 2 :(1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a,  98 x 112 – 12 x 98                       b,    159  x  540  + 159 x 460

Bài 3: ( 3đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.

Bài 4: (1đ) Tổng của hai số là 780. Biết số bé là số có hai chữ số và khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái số bé thì ta được số lớn. Tìm hai số đó.

Quảng cáo

Quảng cáo

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HẾT KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

I. Phần Trắc nghiệm (3đ). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5đ.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C A

II. Phần tự luận:

Bài 1( 2đ). Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ.

Kết quả:  a, 393194                b, 265240

c, 26838                    d, 123

Bài 2 (1đ) Mỗi biểu thức được tính theo cách thuận tiện ghi 0,5đ.

Kết quả:

a, 9800                           b, 159000

Bài 3 (3đ)

Ta có sơ đồ: 2015-12-16_231847

Chiều dài sân bóng là:

(172 + 36 ) : 2 = 104 (m)

Chiều rộng sân bóng là:

172 – 104 = 68 (m)

Diện tích sân bóng là:

104 x  68 = 7072 (m2 )

Đáp số: 7020 m2

Bài 4 (1đ)

Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số có hai chữ số ta được số lớn nhiều hơn số bé 600 đơn vị.

Ta có sơ đồ:2015-12-16_231953

Số lớn là: (780 + 600) : 2 = 690

Số bé là :   780 – 690 =  90

Đáp số:  Số lớn: 690; số bé: 90

Quảng cáo

CHIA SẺ