Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Khảo sát học kì 1 lớp 4 môn Toán 2016 – 2017:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

THỜI GIAN LÀM BÀI 40 PHÚT

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các số 42756 ; 42567 ; 42765 ; 42675 số nào lớn nhất là :

A. 42756
B.42765
C.42657
D.42567

2: Số thích hợp để khoanh vào chỗ chấm của 63718 – 29135 + 1037 = .    .    . là :

A. 37620
B.35520
C.36520
D.35620

3: Tìm X :

a. X x 34 = 714                   b. X – 306 = 504

4 :Đặt tính rồi tính.

a. 476538 + 393485       b. 765243 – 697519

c. 35736 x 24                 d. 8640 : 24

5: Hãy gạch chân số chia hết cho các số sau:

a. Chia hết cho 2:  531; 4572; 5213

Advertisements (Quảng cáo)

b. Chia hết cho 3:  144; 2671; 5213

c. Chia hết cho 5:  1007; 1280; 1221

d. Chia hết cho 9:  17582; 19476

6:  Số thích hợp vào chỗ chấm

a. 5m 6 dm = . .     . dm                  b. 7 thế kỉ = .     .      . năm

c. 5 phút 12 giây = . .     . giây       d. 3 tấn 65 Kg = .    .    . Kg

7: Cho hình chữ nhật bên tính:

2016-12-13_141100

a. AD song song với cạnh ……

b. BC vuông góc với cạnh ……

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 7: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 48 tuổi . Em kém chị 6 tuổi . Hỏi chị bao nhiêu tuổi , em bao nhiêu tuổi ? Vẽ sơ đồ bài toán .


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4.

1b; 2d; 

3: a. X x 34 = 714

X        =  714 : 34

X        = 21

b. X – 306 = 504

X – 306 = 504

X          = 810

4 : 2016-12-13_141427

2016-12-13_141437

5: a. 4572; b. 144;   c. 1280; d. 19476

6 : a. 5m 6 dm  = 56  dm               b. 7 thế kỉ = 700 năm

c. 5 phút 12 giây = 312 giây          d. 3 tấn 65kg=3065kg

7: a. AD song song với cạnh BC

b. BC vuông góc với cạnh  CD

8:         Theo đề bài ta có sơ đồ :

2016-12-13_141718Bài giải

Tuổi của em là:

( 48 – 8) : 2 = 20 (tuổi)

Tuổi của chị là :

20 + 8 = 28 (tuổi)

Đáp số : em 20 tuổi

                Chị 28 tuổi

Chúc em các học tốt !!!        

Advertisements (Quảng cáo)