Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiết 155

Tiết 155 – Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên – Chương 6 Toán 4: giải bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5 trang 163 trên Dethikiemtra.com.

Ở bài ôn này, mục tiêu của chúng ta sẽ là:

  • Biết đặt tính và thực hiện cộng trừ các số tự nhiên
  • Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính thuận tiện
  • Giải được bài toán có liên quan đến phép cộng, phép trừ.

1. Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785                             b) 5342 – 4185

47836 + 5409                                   29041 – 5987

10592 + 79438                                  80200 – 19194

ĐS: a) 6195 + 2785 = 8980

47836 + 5409 = 23054

10592 + 79438 = 90030

b) 5342 – 4185 = 1157

29041 – 5987 = 23054

80200 – 19194 = 61006


Bài 2: a) x + 126 = 480.

b) x – 209 = 435.

Giải: a) x + 126 = 480

x = 480 – 126

Advertisements (Quảng cáo)

x = 354

b) x – 209 = 435

x = 435 + 209

x = 644


Bài 3. a + b = b + …

(a + b) + c = …+ (b + c )

a + 0 = … + a = …

a – … = a

…- a  = 0

Advertisements (Quảng cáo)

Đ/S: a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c )

a + 0 = 0 + a = a

a – 0  = a

a – a  = 0


Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

Hướng dẫn: a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.


Bài 5 trang 163 Toán 4: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thăng Long quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

HD: Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở.

Advertisements (Quảng cáo)