Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 154 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 Toán 4.

Bài này sẽ giúp các em: Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 để giải các bài toán liên quan đến chia hết cho các số trên

Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ?

e) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9 ?

Đáp án: a) Các số chia hết cho 2 là: 7362; 2640; 4136.

Các số chia hết cho 5 là: 605 ; 2640.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Các số chia hết cho 3 là: 7362; 2640; 20601.
Các số chia hết cho 9 là: 7362; 20601.

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 2640.

d) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là: 605

e) Số không chia hết cho cả 2 và 9 là: 605; 1207.


Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được:

a)…52 chia hết cho 3;

Advertisements (Quảng cáo)

b) 1…8 chia hết  cho 9.

c) 92…chia hết cho cả 2 và 5.

d) 25…chia hết cho cả 5 và 3.

ĐS: a) 252; 552; 852.

b) 108; 198.

c) 920.

d) 255.


Bài 3: Tìm x biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5.

x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5; x là số lẻ nên x có chữ số tận cùng là 5.

Vì 23< x< 31 nên x là 25.


Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2.

Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng bằng 0 và các số đó là: 250; 520.


Bài 5 trang 162: Mẹ mua một số hộp cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam ?

Theo đề bài thì số cam phải chia hết cho 3 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 20. Vậy số cần tìm là 15.
Hay mẹ mua 15 quả cam.

Advertisements (Quảng cáo)