Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 156 – Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) – giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK môn Toán 4.

Mục tiêu: Biết tính và thực hiên nhân các số tự nhiên với các số không quá 3 chữ số; chia số có nhiều chữ số cho số không có quá 2 chữ số. Biết so sánh số tự nhiên.

1. Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13                               b) 7368 : 24

428 x 125                                      13498 : 32

3167 x 204                                     285120 : 216

Lời giải: a) 2057 x 13 = 26741

428 x 125 = 53500

3167 x 204 = 646068

b) 7368 : 24 = 307

13498 : 32 = 421 (dư 26)

285120 : 216 = 132


Bài 2.Tìm x:

a) 40 x X = 1400;

b) X : 13 = 205;

Advertisements (Quảng cáo)

HD: a) 40 x X = 1400

X = 1400 : 40

X = 35

b) X : 13 = 205

X = 205 x 13

X = 2665


Bài 3 trang 163 Toán 4: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = … x a

(a x b) x c = a x (b x …)

Advertisements (Quảng cáo)

a x 1 = … x a = …

a x (b + c ) = a x b + a x …

… a = 1 (a khác 0)

… a = 0 (a khác 0)

Hướng dẫn: a x b = b x a

(a x b) x c = a x (b x c)

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c ) = a x b + a x c

a : a = 1 (a khác 0)

0 : a = 0 (a khác 0)


Bài 4: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống

13500…135 x 100                           257 …8762 x 0

26 x 11 …280                                 320 : (16 x 2) …320 : 16 : 2

1600 : 10…1006                              15x 8 x 37…37 x 15 x 8

Đáp án: 13500 =  135 x 100                           257 > 8762 x 0

26 x 11 > 280                        320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

1600 : 10 < 1006                              15x 8 x 37 = 37 x 15 x 8


Bài 5 trang 163: Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180km là:

180 : 12 = 15 (l)

Số tiền phải mua xăng là:

7500 x 15 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng.

Advertisements (Quảng cáo)