Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây: Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài

CHIA SẺ
Tiết 5 – Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 73. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau; Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây: Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài…

1: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau 

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Em đáp :……………………………..

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !”

Em đáp :………………………………

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

Em đáp :……………………………..

2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho mỗi câu dưới đây 

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

……………………………………

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thuỷ thủ thoát nạn.

…………………………………..

c) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

…………………………………..

1: Viết lời đáp của em trong những trường hợp sau

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá” !

Em đáp : Có gì đâu ạ !

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !”

Em đáp : Cháu cảm ơn dì đã khen cháu !

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

Em đáp : Do may mắn thôi. Lần sau cẩn thận nhé !

2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ?

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn.

Vì sao người thủy thủ thoát nạn ?

c) Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?