VBT Tiếng Việt lớp 2

Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2
Tiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) nói về một loài cây mà em thích
Tiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một...
Tiết 9 – Bài luyện tập - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 77. Đọc thầm; Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) nói về một loài cây mà...
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết từ 3 đến 5 câu nói về bé của em (hoặc em bé của nhà hàng xóm)
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết từ 3 đến 5 câu nói về bé của em (hoặc em bé của nhà...
Tiết 8 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 77. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái nghĩa rồi viết vào chỗ trống; Viết từ 3 đến 5 câu nói về bé...
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Kể truyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu chuyện – Tranh 1 : Nam đang trên đường đi học. Đi trước Nam là một bé gái học lớp Một cùng trường
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Kể truyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu chuyện – Tranh 1 : Nam...
Tiết 7 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 76. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau; Kể truyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu chuyện - Tranh 1 : Nam đang trên đường...
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì ?” trong mỗi câu dưới đây   a) Để người khác qua suối không bị ngã nữa, anh chiến sĩ kê lại hòn đá bị kênh
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì ?” trong mỗi...
Tiết 6 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 74. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau; Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì ?” trong mỗi câu dưới đây ...
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây: Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây: Vì khôn ngoan,...
Tiết 5 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 73. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau; Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây: Vì khôn ngoan, Sư...
Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây: Gấu đi lặc lè
Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây: Gấu đi...
Tiết 4 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 73. Viết lời đáp của em; Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây: Gấu đi lặc lè... 1: Viết lời đáp của em  a)...
Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau
Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm phẩy vào mỗi □ trong truyện vui...
Tiết 3 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 72. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau; Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau... (1):...
Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau: Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay
Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau: Những hôm mưa phùn...
Tiết 2 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 71. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây; Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau: Những hôm mưa...
Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả: Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ
Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả: Bố mẹ...
Tiết 1 - Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 - Trang 70. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...); Ngắt...
Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Mẹ dạy cho em những điều hay lẽ phải, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác. Sau này khi lớn lên em cũng làm giáo viên như mẹ
Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Mẹ dạy cho em những điều hay lẽ phải, biết tôn trọng và...
Tập làm văn - Tuần 34: SBT Tiếng Việt lớp 2- Trang 69. Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,...) theo các câu hỏi gợi ý sau; Mẹ dạy cho...