Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây: Gấu đi lặc lè

CHIA SẺ
Tiết 4 – Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 73. Viết lời đáp của em; Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây: Gấu đi lặc lè…

1: Viết lời đáp của em 

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

Em đáp :…………

Em đáp :………..

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

Em đáp :………..

2: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây 

a) Gấu đi lặc lè.

…………….

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

……………..

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

…………….

1: Viết lời đáp của em

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

Em đáp : Cháu thích lắm. Cảm ơn ông bà ạ !

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10.

Em đáp : Con cảm ơn bố mẹ. Con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

Em đáp : Cảm ơn các bạn nhé !

2: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau

a) Gấu đi lặc lè.

Gấu đi như thế nào ?

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?