Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 2: Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trốn: Dữ như hổ (cọp)

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 24: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 23. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống; Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trốn: Dữ như hổ (cọp)…

1: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó (tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống

Cáo…………….          Sóc……………………

Gấu…………….          Nai……………………

Thỏ…………….           Hổ (cọp)……………..

2: Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống 

a) Dữ như……………          c) Khoẻ như   ……………

b) Nhát như…………..         d) Nhanh như………….

(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)

3: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào  

    Từ sàng sớm □ Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang □ Ngoài đường □ người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú □ trẻ em chạy nhảy tung tăng.

1: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống

Cáo tinh ranh           Sóc nhanh nhẹn

Gấu tò mò                 Nai hiền lành

Thỏ nhút nhát           Hổ (cọp) dữ tợn

2: Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống

a) Dữ như hổ (cọp)

b) Nhát như thỏ

c) Khỏe như voi

d) Nhanh như sóc

3: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □

    Từ sáng sớm , Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú . Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang . Ngoài đường , người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú , trẻ em chạy nhảy tung tăng.