Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 hay nhất năm 2016 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 2 Toán, đề thi gồm 8 câu, có đáp án thời gian làm bài 40 phút.

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm):  Số  95 đọc là:

A. Chín mươi năm B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm

Câu 2/ (1 điểm):   28  +  2  – 20  =   …  Kết quả của phép tính là:

A. 10    
B. 20     C.  30

Câu 3/ (1 điểm):  Tìm x, biết:  x  –  45 =  13

A.  x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68

Câu 4/(1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A.   15             B.  33          C.  38

Câu 5/(1 điểm):  90cm = …..dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  9                    
B.90                   
C.900

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6/(1 điểm):   Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B.4 hình chữ nhật

C.5 hình chữ nhật

2016-12-09_125436

B. Tự luận : (4 điểm)

Câu 7. (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26        b)   46 + 54   c)    93 – 37       d) 100 – 28

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8. (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm) :  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a)  91               b)  100            c)  56            d)  72

Câu 8 (2,0 điểm) : – Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;

– Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm

 Bài Giải :

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là: (0,5)

42  –  7  = 35 (l)                           (1)

Đáp số :   35l  dầu                        (0,5)

Advertisements (Quảng cáo)