Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Kiểm tra học kì I tổng hợp 40 phút môn Toán có đáp án mới nhất 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 2

THỜI GIAN LÀM BÀI 40 PHÚT

Câu 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

59

Bảy mươi mốt

65

Tám mươi

Câu 2: Viết các số: 29; 81; 56; 63; 33

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

39 + 27                                                 73 – 38

Câu 4: Tìm x

a)   x + 15 = 60              b)   x – 32 = 58

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Đoạn thẳng CD dài khoảng mấy cm?

a. 10 cm b.    12 cm                 c.   9 cm

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

– Trong hình bên có:

a. 1 hình tam giác

b. 2 hình tam giác

c.  3 hình tam giác

Câu 7: Mảnh vải màu trắng dài 85 cm, mảnh vải màu xanh ngắn hơn mảnh vải màu trắng 37 cm. Hỏi mảnh vải màu xanh dài bao nhiêu cm ?

Câu 8: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a. 3       b.   4                   c.     5

Advertisements (Quảng cáo)


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2016-2017

Câu 1: ( 1 điểm ) viết đúng số hoặc chữ thích hợp vào mỗi dòng 0, 25 đ

Câu 2: ( 1 điểm ) viết đúng mỗi dòng 0,5 đ

a/    29; 33; 56; 63; 81

b,    81; 63; 56; 33; 29

Câu 3: (1 điểm ) – Đặt tính đúng mỗi phép  0, 25 đ

– Tính đúng mỗi kết quả    0, 25 đ

Kết quả là: a/   66          b/  35

Câu 4: ( 2 điểm ) mỗi câu 1 đ

a/  x + 15 = 60

x = 60 – 15  ( 0,5 đ )

x = 45          ( 0,5 đ )

b/    x – 32 =  58

x  =  58 + 32     ( 0,5 đ )

x =  90             ( 0,5 đ )

Câu 5: ( 1 điểm )

Khoanh đúng kết quả    c. 12 cm

Câu 6: ( 1 điểm )     khoanh  b. 2 hình tam giác

Câu 7: ( 2 điểm )

Bài giải

Mảnh vải màu xanh dài là :

85 – 37 = 48 (cm)          ( 1đ )

Đáp số: 48 (cm)      ( 0,5 đ )

Câu 8: ( 1 điểm )

Khoanh   c. 5

Advertisements (Quảng cáo)