Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson Three: Sounds and letters – Starter Hello

Giải bài Lesson Three: Sounds and letters – Starter: Hello trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 2  Family and Friends

Bài 1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

– apple: quả táo

– bat: gậy bóng chày

– tub: bồn tắm

– cat: con mèo

– dog: con chó

– bird: con chim

– egg: quả trứng

– fig: quả sung

– leaf: lá cây

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Đang cập nhật!

Bài 3. Listen to the sounds. Connect the letters.

(Nghe các âm. Nối các chữ cái.) 

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

Bài 4. Look and point to the sounds b, d and f.

(Nhìn và chỉ vào các âm b,d and f.)

The bird is in the tub.

(Con chim đang ở trong bồn tắm.)

The bird is on the leaf.

(Con chim đang ngồi trên chiếc lá.)

Từ vựng

1. apple” quả táo” /ˈæpl/”

2. bat” gậy bóng chày” /bæt/”

3. tub” bồn tắm” /tʌb/”

4. cat” con mèo” /kæt/”

5. dog” con chó” /dɒɡ/”

6. bird” con chim” /bɜːd/”

7. egg ” quả trứng” /eɡ/”

8. fig” quả sung” /fɪɡ/”

9. leaf” lá cây” /liːf/”

Advertisements (Quảng cáo)