Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Đường thẳng – Đường cong trang 50, 51 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải Đường thẳng – Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 50 SGK Toán 2 tập 1

Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

Bạn kiến nào bò theo đường cong.

– Xem lại về hình dạng của đường thẳng, đường cong.

– Quan sát hình vẽ để xác định mỗi bạn kiến đi theo đường thẳng hay đường cong.

Advertisements (Quảng cáo)

– Bạn kiến đỏ bò theo đường cong.

– Bạn kiến xanh lá cây bò theo đường thẳng.

– Bạn kiến xanh da trời bò theo đường cong.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

 Đọc tên các đoạn thẳng, đường thẳng.

– Quan sát hình vẽ để nhận biết đoạn thẳng, đường thẳng:

+ Đoạn thẳng là đoạn nối liền hai điểm lại với nhau.

+ Kéo dài đoạn thẳng về hai phía ta được đường thẳng.

– Đọc tên các đoạn thẳng, đường thẳng theo mẫu đã cho.

Advertisements (Quảng cáo)