Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 2 trang 76: Lít

Giải bài Lít trang 76 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 76 Toán 2 tập 1

Tập viết

Em quan sát cách viết mẫu và tự tập viết theo mẫu đã cho.

Em quan sát cách viết mẫu và tự tập viết theo mẫu đã cho.

Bài 2 trang 76 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo

Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với:

Advertisements (Quảng cáo)

Em dùng các chai nước, hộp sữa, … và xem dung tích của mỗi loại, sau đó so sánh để xem dung tích đó bằng 1 \(l\), nhiều hơn 1 \(l\) hay ít hơn 1 \(l\).

Ví dụ mẫu:

Bài 3

1 \(l\) nước rót ra được mấy bình nước của em?

Advertisements (Quảng cáo)

Em có thể dùng ca chứa được 1 \(l\) nước rồi tự rót vào bình nước của em xem được mấy bình nước.

Ví dụ mẫu:

Dùng ca chứa được 1 \(l\) nước rồi tự rót vào bình nước của em, em thấy rót ra được 2 bình nước của em.

Bài 4 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít?

– Quan sát hình vẽ để xác định số lít của mỗi can.

– Muốn tìm số lít can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh ta lấy số lít của can màu đỏ trừ đi số lít của can màu xanh.

Quan sát hình ta thấy can màu xanh đựng được 3 \(l\), can màu đỏ đựng được 10 \(l\) .

Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh số lít là:

                   10 – 3 = 7 (\(l\))

                             Đáp số: 7 \(l\).

Advertisements (Quảng cáo)