Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 tập 1

Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Có hai chai đầy nước. Làm sao biết chai nào đựng nhiều nước hơn?

Advertisements (Quảng cáo)

Em có thể rót ra xem mỗi chai được bao nhiêu cốc (li) nước đầy. Chai nào rót ra được nhiều cốc (li) nước đầy hơn thì chai đó đựng nhiều nước hơn.

Ví dụ mẫu: Giả sử chai A và chai B đựng đầy nước.

Rót nước từ chai A ra các cốc (li) ta thấy được 5 cốc (li) nước đầy.

Rót nước từ chai  B ra các cốc (li) ta thấy được 4 cốc (li) nước đầy.

Mà: 5 > 4.

Vậy chai A đựng nhiều nước hơn chai B.

Advertisements (Quảng cáo)