Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Bài toán nhiều hơn trang 73 Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 73 Toán 2 tập 1

Ngăn trên có 9 quyển sách. Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?

– Đọc kĩ đề bài để tìm quyển sách có ở ngăn trên và số quyển sách ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số quyển sách ngăn dưới có ta làm phép tính cộng, tức là ta lấy số quyển sách có ở ngăn trên cộng với số quyển sách ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên.

Tóm tắt

Ngăn trên:                                        9 quyển sách

Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên: 3 quyển sách

Advertisements (Quảng cáo)

Ngăn dưới:                                      … quyển sách?

Ngăn dưới có số quyển sách là:

9 + 3 = 12 (quyển sách)

Đáp số: 12 quyển sách.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 73 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xe ben dài:                            8 cm

Xe cứu hoả dài hơn xe ben: 5 cm

Xe cứu hoả dài:                   … cm ?

– Xem kĩ tóm tắt để tìm chiều dài của xe ben và tìm số xăng-ti-mét xe cứu hỏa dài hơn xe ben.

– Để tìm xe cứu hỏa dài bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy chiều dài của xe ben cộng với số xăng-ti-mét xe cứu hỏa dài hơn xe ben.

Xe cứu hỏa dài số xăng-ti-mét là:

8 + 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

Advertisements (Quảng cáo)