Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Bài toán ít hơn trang 74 Toán 2 SGK chân trời sáng tạo

Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 74 Toán 2 tập 1

Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B ít hơn lớp 2A là 2 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

– Đọc kĩ đề bài để xác định số học sinh của lớp 2A và số học sinh lớp 2B ít hơn lớp 2A, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số học sinh của lớp 2B ta làm phép tính trừ, tức lấy số học sinh của lớp 2A trừ đi số học sinh lớp 2B ít hơn lớp 2A.

Tóm tắt

Lớp 2A:                       35 học sinh

Lớp 2B ít hơn lớp 2A: 2 học sinh

Advertisements (Quảng cáo)

Lớp 2B:                       … học sinh?

Lớp 2B có số học sinh là:

35 – 2 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh.

Giải Bài 2 trang 74 Toán 2 tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

Cây đèn màu vàng cao16dm. Cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng 12 dm. Hỏi cây đèn màu hồng cao bao nhiêu đề-xi-mét?

– Đọc kĩ đề bài để xác định cây đèn màu vàng cao bao nhiêu đề-xi-mét và số đề-xi-mét cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng.

– Để tìm số đề-xi-mét của cây đèn màu hồng ta lấy số đề-xi-mét của cây đèn màu vàng trừ đi số đề-xi-mét cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng.

Tóm tắt

Cây đèn màu vàng:                                              16 dm

Cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng: 12 dm.

Cây đèn màu hồng:                                              … dm ?

Cây đèn màu hồng cao số đề-xi-mét là:

16 – 12 = 4 (dm)

Đáp số: 4 dm.

Advertisements (Quảng cáo)