Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán lớp 2

Giải bài Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 Toán 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 54 SGK Toán 2 tập 1

Đọc ba điểm thằng hàng (theo mẫu).

Liệt kê các điểm cùng nằm trên một đường thẳng, đó là ba điểm thẳng hàng.

– C, D, E là ba điểm thẳng hàng.

– I, K, H là ba điểm thẳng hàng.

– O, K, T là ba điểm thẳng hàng.

Bài 2

Kiểm tra ba điểm thẳng hàng và nói theo mẫu.

Dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)

LUYỆN TẬP 

Bài 1 trang 55 SGK Toán 2 tập 1

Đúng hay sai?

a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng.

d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Nếu ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì chúng thẳng hàng.

– Quan sát hình vẽ để xác định ba điểm thẳng hàng với nhau.

a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng    

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng    

c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng     

d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng     

Bài 2 trang 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Ba cúc áo (nút áo) nào cùng nằm trên một đường thẳng?

Quan sát hình vẽ đã cho để tìm ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.

Ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng là:

– Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu nâu và màu hồng.

– Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu vàng và màu đỏ mận.

– Cúc áo (nút áo) màu nâu, màu đỏ tươi và màu xanh lá cây.

– Cúc áo (nút áo) màu vàng, xanh lá cây và màu cam.

ĐNE

Tìm các vật cùng nằm trên một đường thẳng.

Có thể dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Một số hàng cây cùng nằm trên một đường thẳng được tô màu hồng như hình vẽ:

Advertisements (Quảng cáo)