Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập chung trang 40, 41 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Luyện tập chung trang 40, 41 Toán 2 tập 1 SGK Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 40 SGK Toán 2 tập 1

Tính:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo các cách đã học hoặc dựa vào bảng cộng, bảng trừ đã học.

                        4 + 7 = 11

11 – 8 = 3                               5 + 9 = 14

7 + 9 = 16                              13 – 8 = 5

12 – 8 = 4                              7 + 5 = 12

5 + 6 = 11                              15 – 9 = 6

14 – 7 = 7                              4 + 8 = 12

6 + 8 = 14                             12 – 4 = 8

Bài 2 trang 40 SGK Toán lớp 2 tập 1

Tính nhẩm:

Tính nhẩm kết quả các phép tính cộng theo các cách đã học hoặc dựa vào bảng cộng, sau đó tính nhẩm kết quả các phép tính trừ dựa vào kết quả các phép tính cộng vừa tìm được.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 40 Toán 2 cánh diều

Nêu các phép tính thích hợp (theo mẫu):

Quan sát ta thấy số trong bảng có chú chim chính là tổng của hai số còn lại.

Ta viết tổng theo công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Dựa vào hai phép cộng vừa viết được để viết hai phép trừ tương ứng.

Bài 4 trang 41 SGK Toán 2 Cánh diều tập 1

Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

11 – 1– 3 = 10 – 3 = 7

7 + 3 – 4 = 10 – 4 = 6

8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9

15 – 5 + 7 = 10 + 7 = 17

4 + 6 + 7 = 10 + 7 = 17

19 – 9 – 6 = 10 – 6 = 4

13 – 3 + 8 = 10 + 8 = 18

Giải Bài 5 trang 41 SGK Toán lớp 2 tập 1

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi so sánh với nhau, sau đó điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bài 6 trang 41 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều

Hiền làm được 12 chiếc chong chóng, Hiền cho các em 9 chiếc. Hỏi Hiền còn lại mấy chiếc chong chóng?

Phép tính: 

Trả lời: Hiền còn lại ?  chiếc chong chóng.

Để tìm số chiếc chong chóng Hiền còn lại ta lấy số chiếc chong chóng Hiền làm được trừ đi số chiếc chong chóng Hiền cho các em, hay ta thực hiện phép tính 12 – 9.

Phép tính: 12 – 9 = 3.

Trả lời: Hiền còn lại 3 chiếc chong chóng.

Advertisements (Quảng cáo)