Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Ki-lô-gam trang 76, 77 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều: Ki-lô-gam – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 76 Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Bài 2 trang 77 SGK Toán 2 tập 1

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 kg – 9 kg = 27 kg

18 kg + 6 kg

24 kg – 5 kg

10 kg + 3 kg – 5 kg

58 kg – 9 kg – 20 kg

Advertisements (Quảng cáo)

18 kg + 6 kg = 24 kg

24 kg – 5 kg  = 19 kg

10 kg + 3 kg – 5 kg = 13 kg – 5 kg = 8 kg

58 kg – 9 kg – 20 kg = 49 kg – 20 kg = 29 kg

Bài 3 trang 77 SGK Cánh diều Toán 2

Thảo cân nặng 29 kg, Huy nặng hơn Thảo 3 kg. Hỏi Huy cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt:

Thảo: 29 kg

Advertisements (Quảng cáo)

Huy nặng hơn Thảo: 3 kg

Huy: ?  kg

Huy cân nặng số ki-lô-gam là:

29 + 3 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

Bài 4

Thực hành “Cân đồ vật”.

Học sinh thực hành tự cân một số đồ vật theo hướng dẫn của thầy/cô giáo.

Học sinh đặt đồ vật lên đĩa cân, sau đó đọc số đo trên cân đồng hồ.

Bài 5 trang 77 Toán 2

Kể tên một số loại cân trong thực tế cuộc sống.

Em có thể hỏi ông bà, bố mẹ về một số loại cân trong thực tế.

Một số loại cân trong thực tế cuộc sống là cân đồng hồ, cân tạ, cân tiểu li, …

Advertisements (Quảng cáo)