Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 SGK Toán lớp 2 Cánh diều: Lít

Giải bài Lít trang 78, 79 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 78 SGK Toán 2 tập 1

a) Mỗi bình sau chứa bao nhiêu lít nước?

b) Rót nước từ bình vào đầy ba ca 1\(l\) thì vừa hết nước trong bình. Hỏi lúc đầu bình có bao nhiêu lít nước?

a) Bình thứ nhất chứa 2 \(l\) nước.

  Bình thứ nhất chứa 4 \(l\) nước.

  Bình thứ nhất chứa 7 \(l\) nước.

b) Rót nước từ bình vào đầy ba ca 1\(l\) thì vừa hết nước trong bình. Do đó lúc đầu bình có 3 \(l\) nước.

Bài 2 trang 79 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 32 \(l\) + 5 \(l\) = 37 \(l\)

15 \(l\) + 5 \(l\)                       22 \(l\) – \(l\) 20 \(l\)

Advertisements (Quảng cáo)

7 \(l\) + 3 \(l\) + 8 \(l\)                37 \(l\) – 2 \(l\)– 5 \(l\)

15 \(l\) + 5 \(l\) = 20 \(l\)

22 \(l\) –  20 \(l\) = 2 \(l\)

7 \(l\) + 3 \(l\) + 8 \(l\) = 10 \(l\) + 8 \(l\) = 18 \(l\)

37 \(l\) – 2 \(l\)– 5 \(l\) = 35 \(l\) – 5 \(l\) = 30 \(l\)

Bài 3 trang 79 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều

Bình xăng của một ô tô có 52 \(l\) xăng, ô tô đã đi một quãng đường hết 30  \(l\) xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng ?

Tóm tắt

Advertisements (Quảng cáo)

Có: 52 \(l\)

Đã dùng: 30 \(l\)

Còn lại: ?  \(l\)

Bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng là:

52 – 30 = 22 (\(l\))

Đáp số: 22 \(l\).

Giải Bài 4 trang 79 SGK Toán 2 tập 1

Chọn thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật:

Quan sát các đồ vật, ước lượng dung tích của mỗi đồ vật rồi chọn thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật.

Bài 5 trang 79 Toán 2

Thực hành: Đổ 1\(l\) nước từ bình 1 \(l\) sang các cốc như nhau.

Học sinh lấy các cốc như nhau và dùng bình 1 \(l\) đổ nước sang các cốc như nhau.

Học sinh tự thực hành đổ 1\(l\) nước từ bình 1 \(l\) sang các cốc như nhau.

Advertisements (Quảng cáo)