Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Đề-xi-mét trang 12, 13 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Đề-xi-mét trang 12, 13 Toán 2 tập 1 sách Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 12 Toán lớp 2

Chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau:

– Quan sát số đo độ dài trên mỗi thước đo để xác định độ dài của mỗi đồ vật rồi chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật.

– Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm.

Bài 2 trang 13 SGK Toán lớp 2 

a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2 dm.

b) Em hãy cho biết 2 dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét.

a) Trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm là vạch chỉ 10 cm, vạch ứng với 2 dm là vạch chỉ 20 cm.

b) Áp dụng cách chuyển đổi:  1 dm = 10 cm.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm là vạch chỉ 10 cm, vạch ứng với 2 dm là vạch chỉ 20 cm.

b) 2 dm = 20 cm.

Bài 3 trang 13 SGK Toán 2 cánh diều

Áp dụng cách chuyển đổi:  1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 13 Toán 2 cánh diều

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 12 dm + 5 dm = 17 dm.

13 dm + 6 dm                                            10 dm + 4 dm – 3 dm

27 dm – 7 dm                                            48 dm – 8 dm – 10 dm

– Thực hiện phép cộng, trừ như với hai số tự nhiên, sau đo ghi thêm đơn vị “dm” vào kết quả.

– Biểu thức có phép cộng và phép trừ thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

13 dm + 6 dm = 19 dm

10 dm + 4 dm – 3 dm = 14 dm – 3 dm = 11 dm

27 dm – 7 dm = 20 dm

48 dm – 8 dm – 10 dm = 40 dm – 10 dm = 30 dm

Giải Bài 5 trang 13 SGK Toán 2 tập 1

Thực hành: Cắt các bằng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài 1 dm, 2 dm, 3 dm. Hãy dán bằng giấy 1 dm vào vở.

Áp dụng cách chuyển đổi 1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm để đổi các số đo 1 dm, 2 dm, 3 dm về số đo có đơn vị là xăng-ti-mét, sau đó học sinh thực hành tự cắt các băng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài cho trước.

Đổi: 1 dm = 10 cm ; 2 dm = 20 cm; 3 dm = 30 cm.

Sau đó, học sinh thực hành tự cắt các băng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài là 10 cm, 20 cm hoặc 30 cm và dán băng giấy 1 dm (hay 10 cm) vào vở.

Advertisements (Quảng cáo)