Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Vật lý 12

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phóng xạ

CHIA SẺ
 Bài 37 phóng xạ Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 Sách giáo khoa Vật lí 12. hãy hoàn chỉnh bảng sau; Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

Bài 1: Một hạt nhân   phóng xạ α, β+ , β , ɣ , hãy hoàn chỉnh bảng sau:


Bài 2: Hãy chọn câu đúng.Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. thu năng lượng.

B. tỏa năng lượng.

C. không thu, không tỏa năng lượng.

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

B. Quá trình phóng xạ hạt nhân luôn tỏa năng lượng.


Bài 3: Trong số các tia α, β, β+, ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Tia ɣ đâm xuyên mạnh nhất

Tia α đâm xuyên yếu nhất


Bài 4: Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.

B. Phóng xạ β.

C. Phóng xạ β+.

D. Phóng xạ ɣ.

D. Phóng xạ ɣ không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.


Bài 5: Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luật

A. -αt + β (α, β > 0)

B. \( \frac{1}{t}\)

C. \( \frac{1}{\sqrt{t}}\)

D.e-λt

D. Theo định luật phóng xạ:

  N = N­0e-λt 

Trong đó N là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm t, N0 là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm đầu (t = 0). Ta thấy:

N ~ e-λt

nghĩa là số hạt nhân phân hủy giảm theo quy luật hàm số mũ.