Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 28.1, 28.2 trang 75 SBT môn Lý 11: Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng gì ?

CHIA SẺ
Bài 28 Lăng kính SBT Lý lớp 11. Giải bài 28.1, 28.2 trang 75. Câu 28.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học)…;  Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng gì ?

28.1. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học).

1. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính trong trường hợp tổng quát có biểu thức:

2. Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng

3. Trong mọi trường hợp, tổng các góc r1 và r2 bên trong lăng kính có giá trị luôn không đổi là

4. Trong trường hợp góc tới và góc chiết quang nhỏ thì góc tới ở mặt thứ nhất và góc ló ở mặt thứ hai có thể tính theo biểu thức có dạng:

a) A

b ) (n – 1)A

c) nr

Quảng cáo

d) i1 + i2 – A

e) A – r1

 

1 – d;  2-e;   3-a;  4-c.

28.2. Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông như Hình 28.1. Góc chiết quang A của lăng kính có giá trị nào ?

A. 300            B. 600

C. 900            D. A, B, C đều đúng tùy đường truyền tia sáng.

Đáp án D