Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?

Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?; Tại sao ở tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sàn mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác ? … trong Kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?

2. Tại sao ở tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sàn mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?


1. Những biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật gồm:

– Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp.

Advertisements (Quảng cáo)

-Thay đổi các yêu tố môi trường.

– Nuôi cấy mô.

– Thụ tinh nhân tạo.

2. Vì việc nối lại ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng sau khi thực hiện đình sản và đề chúng trở lại bình thường là rất khó khăn và chi phí rất cao. Có thể nói sau khi triết sản thì rất khó có con. Người ta yêu cầu những người đi triết sản phải trên 35  tuổi và đã có 2 con, đứa thứ hai phải trên 3 tuổi.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)