Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SBT Sinh 10: Tại sao nói ung thư là bệnh về điều hòa phân bào?

CHIA SẺ

Chương IV Phân bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 1: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian…

Bài 1: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian.

Chu kì tế bào là khoảng cách giữa 2 lần phân bào. Gồm 3 pha nhỏ G1, S, G2.
– Pha G1: Tế bào tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.
– Pha S: Nhân đôi AND và NST
– Pha G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho phân bào.

Bài 2: Tại sao nói ung thư là bệnh về điều hòa phân bào? Vì sao lại nuôi  cấy tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm dễ hơn các tế bào khác.

– Ung thư là sư tăng sinh các tế bào một cách không kiểm soát, do sự sai sót của hệ thống điều khiển. khi các cơ chế điều khiển phân bào bị hỏng hoặc trục trặc tế bào sẽ bị phân chia vô tổ chức tạo thành các khối u.

– Tế bào ung thư nuôi cấy dễ hơn do các tế bào ung thư đã thoát khỏi sự điều khiển của hệ thống điều hòa nên nó có thể phân chia liên tục.

Bài 3: Trình bày diễn biến quá trình phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác biệt nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

– Phân bào ở sinh vật nhân sơ: Tế bào có nhân không hoàn chỉnh nên quá trình phân chia diễn ra theo lối trực phân. Ban đầu nhân phân chí trước sau đó các bào quan khác mới bắt đầu phân chia. Từ một tế bào tách ra thành 2 tách ra thành 2 tế bào con, trong quá trình phân chỉa không có sự hình thành thoi vô sắc.
– Sự khác nhau:
+ Ở sinh vật nhân sơ: phân bào không tơ, chủ yếu chúng phân đôi trục tiếp trong tế bào (Trực phân, nội phân), chu kì tế bào đơn giản.
+ Sinh vật nhân thực: Phân bào có tơ gồm 2 hình thức chính: nguyên phân và giảm phân. Chu kì tế bào phức tạp.

Bài 4: Trình bày diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân.

Quá trình phân chia nhân:
+ Kì đầu: Các NST kép dần co xoắn lại,màng nhân tiêu biến,thoi phân bào dần xuất hiện.
+ Kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Thoi phân bào được đính vào 2 phía của NST tại tâm động.
+ Kì sau: Các nhiễm sắc tử tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào.
+ Kì cuối: NST dãn xoắn dần và màng nhân xuất hiện.