Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Khái quát về nhóm Halogen

CHIA SẺ
Bài 29 Khái quát về nhóm Halogen. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 119 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. So sánh cấu tạo electron của nguyên tử các nguyên tố flo, clo, brom, iot ; Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen:

Bài 1: So sánh cấu tạo electron của nguyên tử các nguyên tố flo, clo, brom, iot.

+ Giống: Có 7 electron lớp ngoài cùng, trạng thái cơ bản của 1 e độc thân: \(n{s^2}n{p^5}\)

+ Khác:

– Nguyên tử F không có phân lớp d, nguyên tử các halogen còn lại có phân lớp d.

– Từ F đến I số lớp electron tăng dần.


Bài 2: Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Các halogen đều có tính oxi hóa mạnh, tạo thành hợp chất có số oxi hóa – 1: \(X + 1e\,\, \to \,\,{X^ – }\)

Giải thích: Vì lớp electron ngoài cùng của nguyên tử halogen có 7 electron, dễ dàng thu thêm 1 electron để tạo thành ion âm \({X^ – }\)  có cấu hình electron của khí hiếm.


Bài 3: Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Các halogen khác nhau về khả năng tham gia các phản ứng hóa học.

– Từ F đến I tính oxi hóa giảm (tính phi kim giảm dần).

– Giải thích: Vì từ flo đến iot, số lớp electron tăng dần, bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần, do đó khả năng thu thêm 1 electron giảm dần, nghĩa là tính oxi hóa giảm dần.


Bài 4: Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen:

a) Nhiệt độ nóng chảy;

b) Nhiệt độ sôi;

c) Màu sắc;

d) Độ âm điện.

a) Nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\)

b) Nhiệt độ sôi tăng dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).

c) Màu sắc đậm dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).

d) Độ âm điện giảm dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).


Bài 5: Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có các số oxi hóa dương.

+ Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hóa âm vì flo không có phân lớp d và có độ âm điện lớn nhất nên chỉ có khả năng thu thêm 1 electron mà không có khả năng cho 1 electron.

+ Các halogen khác có phân lớp d nên ở trạng thái kích thích có thể có 3, 5 hoặc 7 electron tham gia liên kết. Khi tham gia liên kết ngoài khả năng thu thêm 1 electron còn có khả năng cho 1 electron lớp ngoài cùng để có số oxi hóa dương.


Bài 6: Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với iot. Giải thích.

Theo quy luật chung về tính chất của các nguyên tố trong một nhóm A: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng đồng thời tính phi kim giảm, vì vậy atatin có tính oxi hóa yếu hơn iot.

Giải thích: Vì atatin và iot có cùng số electron lớp ngoài cùng nhưng atatin có số lớp electron nhiều hơn iot nên bán kính nguyên tử lớn hơn, lực hút giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng nhỏ hươn. Vì vậy, tính oxi hóa của atatin yếu hơn iot. Mặc dù điện tích hạt nhân của atatin lớn hơn điện tích hạt nhân của iot nhưng yếu tố quyết định là bán kính nguyên tử.