Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng

CHIA SẺ
 Bài 46 Iot. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI ; Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng

Bài 1: Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI.

A. tính axit giảm dần từ trái qua phải.

B. tính axit tăng dần từ trái qua phải.

C. tính axit biến đổi không theo quy luật.

Hãy tìm phương án đúng.

Chọn B.


Bài 2: Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn Br2.

\(2Al + 3{I_2}\,\,\buildrel {{H_2}O} \over \longrightarrow \,2Al{I_3}\)

Tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

\(\eqalign{  & C{l_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaCl + {I_2}  \cr  & B{r_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaBr + {I_2} \cr} \)


Bài 3: Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều

\({F^ – } < C{l^ – } < B{r^ – } < {I^ – }\)

Những phản ứng chứng minh tính khử của các ion halogenua tăng theo chiều \({F^ – } < C{l^ – } < B{r^ – } < {I^ – }\)

Ion \({F^ – }\) chỉ có thể bị oxi hóa bằng dòng điện.

Ion \(C{l^ – }\) bị oxi hóa bởi chất oxi hóa mạnh, ví dụ \(KMn{O_4}\).

Ion \(B{r^ – }\) bị oxi hóa bới Cl2.

Ion \({I^ – }\) bị oxi hóa bới Br2.


Bài 4: Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy viết phương trình hóa học và chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng.

NaI là chất khử, MnO2 là chất oxi hóa, H2SO4 là môi trường.


Bài 5

Khí hiđro, thu được bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl, đôi khi bị lẫn tạp chất là khí clo. Để kiểm tra xem khí hiđro có lẫn clo hay không, người ta thổi khí đó qua một dung dịch có chứa kali iotua và tinh bột. Hãy giải thích vì sao người ta làm như vậy ?

Khí clo lẫn trong hỗn hợp sẽ phản ứng với dung dịch KI.

\(C{l_2} + 2KI\,\, \to \,\,2KCl + {I_2}\)

Iot sinh ra làm tinh bột chuyển sang màu xanh như vậy phát hiện có lẫn tạp chất là khí clo.


Bài 6: Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp \(1,{5.10^{ – 4}}g\) nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu ?

Ta có

Trong 166 gam KI có 127 gam nguyên tố iot.

            x gam KI có \(1,{5.10^{ – 4}}\) gam nguyên tố iot.

\( \Rightarrow x = {{1,{{5.10}^{ – 4}}.166} \over {127}} = 1,{96.10^{ – 4}}\,\,\left( {gam} \right)\,\,KI\)