Bài tập Sinh học 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Sinh học 10
[Sinh 10 trang 59] Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
[Sinh 10 trang 59] Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 14 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 59 SGK Sinh 10 :  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất. Bài 1: Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim. Cấu trúc của enzim: Thành phần của enzim...
Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất(Giải bài 1,2,3,4 trang 56 Sinh 10)
Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất(Giải bài 1,2,3,4 trang 56 Sinh 10)
Bài 13 chương 3 - Giải bài 1,2,3,4 trang 56 SGK Sinh 10 : Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Bài 1: Thế nào là năng lượng ? Năng...
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất: Bài 1,2,3,4 trang 50 môn sinh 10
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất: Bài 1,2,3,4 trang 50 môn sinh 10
Bài 11 chương 2 Sinh - Giải bài 1,2,3,4 trang 50 :  Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Bài 1: Thế nào là vận chuyển thụ động? Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu...
Tế bào nhân thực (tiếp theo): Bài 1,2,3,4 sinh 10 trang 46
Tế bào nhân thực (tiếp theo): Bài 1,2,3,4 sinh 10 trang 46
Bài 10 Môn sinh học - Giải bài 1,2,3,4 trang 46 SGK : Tế bào nhân thực (tiếp theo). Bài 1: Cấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ông, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung...
Tế bào nhân thực (tiếp theo)- Bài 1,2,3,4 trang 43
Tế bào nhân thực (tiếp theo)- Bài 1,2,3,4 trang 43
Bài 9 Môn Sinh - Giải bài 1,2,3,4 trang 43 SGK: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Bài 1:  Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp. Cấu trúc: Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có lớp màng...
Tế bào nhân thực môn sinh 10: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39
Tế bào nhân thực môn sinh 10: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39
Bài 8 chương 2 sinh 10 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 : Tế bào nhân thực. Bài 1: Mô tả cấu trúc của nhân tế bào. Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5nm, được bao bọc bởi...
Tế bào nhân sơ Sinh 10: Bài 1,2,3,4,5 trang 34
Tế bào nhân sơ Sinh 10: Bài 1,2,3,4,5 trang 34
Bài 7 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Sinh 10 : Tế bào nhân sơ - Chương 2 phần 2. Bài 1: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì? Thành tế bào vi khuẩn có độ dày từ 10...
Axit nuclêic: Bài 1,2,3 trang 30 Sinh học 10
Axit nuclêic: Bài 1,2,3 trang 30 Sinh học 10
Bài 6 chương 1 môn Sinh lớp 10 - Giải bài 1,2,3 trang 30 : Axit nuclêic. Bài 1: Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là: ADN: là chuỗi xoắn kép (gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit). Đơn phân của ADN là A (Ađênin),...
Prôtêin: Bài 1,2,3 trang 25 Sinh học 10
Prôtêin: Bài 1,2,3 trang 25 Sinh học 10
Bài 5 sinh học lớp 10 - Giải bài 1,2,3 trang 25 : Prôtêin. Bài 1: Nêu các bậc cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit...
Cacbohiđrat và lipit: Bài 1,2,3 trang 22 Sinh 10
Cacbohiđrat và lipit: Bài 1,2,3 trang 22 Sinh 10
Bài 4 trang 22 - Giải bài 1, 2, 3 SGK Sinh 10 : Cacbohiđrat và lipit. Bài 1: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại: a) Đường đơn       b) Đường đội c) Tinh bột  ...