Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số và giải tích lớp 11

Bài tập SGK Đại số và giải tích lớp 11

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 đại số giải tích 11: Dãy số
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 đại số giải tích 11: Dãy số
Dãy số - Chương 3 (Toán 11): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK đại số giải tích. Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy-số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức: Năm số hạng...
Bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 82; Bài 4,5 trang 83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học. Đây là bài đầu tiên Chương 3 Đại số và giải tích lớp 11: Dãy số...
Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, 77, 78
Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, 77, 78
Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 76; Bài 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 trang 77 và bài 15 trang 78.  (Bài tập và trắc...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố
Đáp án và Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74, Bài 7 trang 75 SGK đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố - chương 2. Bài 1. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc...
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1, 2, 3 trang 63; bài 4, 5, 6, 7 trang 64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố. Bài 1. Gieo một đồng tiền ba lần: a) Mô tả không gian mẫu. b) Xác định...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 sgk đại số và giải tích 11: Nhị thức Niu – Tơn
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 sgk đại số và giải tích 11: Nhị thức Niu – Tơn
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 57; bài 2,3,4,5,6 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Nhị thức Niu - Tơn - chương 2. Bài 1. Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu - Tơn: a) (a +...
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 54,55 Đại số và Giải tích 11: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 54,55 Đại số và Giải tích 11: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn Giải bài 1,2,3 trang 54; Bài 4,5,6,7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp. A. Tóm tắt kiến thức: Hoán vị - Chỉnh hợp...
Bài 1,2,3,4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11: Quy tắc đếm
Bài 1,2,3,4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11: Quy tắc đếm
Tóm tắt kiến thức Quy tắc đếm và hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11: Quy tắc đếm - Chương 2: Tổ hợp - xác suất. A. Tóm tắt kiến thức Quy tắc đếm: Đóng...
Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11
Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11
Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm bài 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11 - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC  VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC. Bài 1. Phương trình cosx = sinx có số nghiệm thuộc...
Bài tập 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11
Bài tập 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 Ôn tập chương 1 Đại số, giải tích lớp 11: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC  VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC. BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG...