Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Giải bài 7,8,9,10, 11,12, 13 trang 39,40 Toán 8 tập 1: Rút gọn phân thức
Giải bài 7,8,9,10, 11,12, 13 trang 39,40 Toán 8 tập 1: Rút gọn phân thức
Bài 3: giải bài 7 trang 39 ; bài 8, 9, 10, 11, 12 ,13 trang 40 SGK Toán lớp 8 tập 1: Rút gọn phân thức - Chương 2. 1. Qui tắc Muốn rútgọn một phân thức đại số ta phải: - Phân...
Giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất cơ bản của phân thức
Giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 2: giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất cơ bản của phân thức - Chương 2. 1.Tính chất - Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức  với cùng một đa thức khác...
Bài tập 1,2,3 trang 36 Toán lớp 8 tập 1: Phân thức đại số
Bài tập 1,2,3 trang 36 Toán lớp 8 tập 1: Phân thức đại số
Tóm tắt kiến thức cần nhớ và giải bài 1, 2, 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1: Phân thức đại số - Chương 2: Phân thức Đại số.  1. Định nghĩa Phân thức đại số ( phân thức ) là...
Bài 75,76,77,78,79, 80,81,82,83 trang 33 Toán lớp 8 tập 1: Ôn tập chương 1
Bài 75,76,77,78,79, 80,81,82,83 trang 33 Toán lớp 8 tập 1: Ôn tập chương 1
Trọng tâm kiến thức và hướng dẫn giải Giải bài 75 ,76, 77, 78,79, 80, 81,82,83 trang 33 Toán 8 tập 1: Ôn tập chương 1 - Đại số 8. A. Lý thuyết Chương 1 Đại số 8 tập 1. 1 .Nhân...
Giải bài 67,68,69, 70,71,72,73,74 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Giải bài 67,68,69, 70,71,72,73,74 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 12 chương 1: Giải bài 67,68,69 trang 31; bài 70,71,72,73,74 trang 32 SGK Toán 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp và Luyện tập. Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với...
Giải bài 63,64,65,66 trang 28,29 Toán 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức
Giải bài 63,64,65,66 trang 28,29 Toán 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức
Bài 11 chương 1: Chia đa thức cho đơn thức - giải bài 63,64 trang 28; bài 65,66 trang 29 Toán 8 tập 1. 1. Qui tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức...
Bài 59,60,61,62 SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 59,60,61,62 SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 10 Toán 8: Chia đơn thức cho đơn thức trong SGK toán 8 tập 1. Giải bài 59 trang 26; Bài 60, 61, 62 SGK trang 27. 1. Đơn thức chia hết cho đơn thức(viết tắt là ĐT): Với A và B...
Giải bài 51,52,53, 54,55,56, 57,58 SGK lớp 8 trang 24,25:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Giải bài 51,52,53, 54,55,56, 57,58 SGK lớp 8 trang 24,25:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 9 chương 1 Toán 8: Giải bài 51,52,53 trang 24; bài 54,55,56,57,58 SGK lớp 8 trang 25: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.  Bài 51. Phân tích các đa thức sau thành...
Bài 47,48,49,50 trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 47,48,49,50 trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Giải bài 47,48,49 trang 22, bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.  Chương 1 đại số lớp 8 - toán lớp 8 tập 1. 1....
Giải bài 43,44,45,46 trang 20,21 SGK Toán lớp 8 tập 1:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Giải bài 43,44,45,46 trang 20,21 SGK Toán lớp 8 tập 1:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Hướng dẫn Giải bài 43,44,45 trang 20; bài 46 trang 21 SGK Toán lớp 8 tập 1. Bài tập về Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức chương 1. Áp dụng phương pháp...