Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 66, 67, 68 trang 82, 83 SBT Toán 7 tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4), B(-3;1), C(1;-1)

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương 2 – Hàm số và đồ thị Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 66, 67, 68 trang 82, 83 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 66: Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V…

Câu 66: Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V, nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đầu như sau: giảm cả chiều dài và chiều rộng đáy bể 1,5 lần. Hỏi chiều cao của bể phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Thể tích hình hộp chữ nhật V = S.h

Vì thể tích không đổi nên S và h là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Diện tích đáy giảm:   1,5. 1,5 = 2,25 (lần)

Khi đó chiều cao h tăng thêm 2,25 lần.

Câu 67

a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình dưới.

b) Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4), B(-3;1), C(1;-1).

a) Tọa độ các điểm trong hình vẽ là:

A(2;-2);  B(4;0); C(-2;0); D(2;3); E(2;0);F(-3;2); G(-2;-3)

b) Ta có hình vẽ ∆ABC:

A(-3;4); B(-3;1); C(1;-1).

Câu 68: Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ A đến B với vận tốc 36km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị 1 giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20km)

Gọi quãng đường đi là S(km), thời gian đi là t(giờ), ta có công thức: S = 36t

Suy ra: \(t = {{152} \over {36}} = {{38} \over 9} = 4{2 \over 9}\)

Vì một đơn vị trên trục tung biểu thị 20km nên 152km bằng 7,6 đơn vị trên trục tung.

Đồ thị là đoạn OA.