Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên trang 46, 47 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 46, 47 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo. Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Giải bài 1 trang 46 SBT Toán 6

Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau:

a) Thưởng 10 điểm trong một cuộc thi đấu

b) Bớt 4 điểm vi phạm luật

c) Nhiệt độ ngăn đá tủ là 5 độ dưới \({0^o}C\).

d) Rút 3 000 000 đồng từ thẻ ATM

e) Đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng) cao 3143m so với mực nước biển.

a) +10 hoặc 10

b) -4

c) -5

d) -3 000 000

e) +3143  hoặc 3143.

Giải bài 2

Cho trục số:

 

Hãy ghi số nguyên thích hợp vào vị trí trên trục số trong mỗi trường hợp sau:

a) Điểm nằm cách điểm a năm đơn vị về bên phải.

b) Điểm nằm cách điểm b bảy đơn vị về bên trái.

c) Điểm nằm cách điểm c mười đơn vị về bên phải.

d) Điểm nằm cách điểm a hai đơn vị về bên trái.

a) Điểm 2;

Advertisements (Quảng cáo)

b) Điểm -2;

c) Điểm 3;

d) Điểm -5;

Giải bài 3 trang 47 SBT Toán lớp 6

Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Các điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị là: 5 và -5

Bài 4 trang 47 SBT Toán lớp 6

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) \(6\; \in \; \mathbb N\)

b) \( – 5\; \in \;\mathbb N\)

c) \( – 1\; \in \;\mathbb Z\)

Advertisements (Quảng cáo)

d) \( + 7\; \in \;\mathbb Z\)

e) \(0\; \in \; \mathbb Z\)

a) Đúng

b) Sai vì -5 là số nguyên, không phải số tự nhiên

c) Đúng

d) Đúng

e) Đúng

Giải bài 5

Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây:

+4; -5; 0; -8; 2; -1; 7; 9; -9

Giải bài 6

Tìm số đối của các số nguyên sau: -16; 10; 4; -4; 0; -100; 2021

16 là số đối của -16;

-10 là số đối của 10

-4 là số đối của 4

4 là số đối của -4

0 là số đối của chính nó

100 là số đối của  -100

-2021 là số đối của 2021

Giải bài 7 trang 47 SBT Toán 6 CTST

Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào? Tìm số đối của các số nguyên đó.

Điểm A cách điểm 0 năm đơn vị về bên trái, nên A là điểm -5.

Điểm B cách điểm 0 chín đơn vị về bên phải, nên B là điểm 9.

Điểm C cách điểm 0 ba đơn vị về bên phải, nên C là điểm 3.

Điểm D cách điểm 0 tám đơn vị về bên trái, nên D là điểm -8.

5 là số đối của -5

-9 là số đối của 9

-3 là số đối của 3

8 là số đối của -8

Advertisements (Quảng cáo)