Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Giải SBT Khoa học 6 Bài 2. An toàn trong phòng thực hành – Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 6; bài 2.4, 2.5 trang 7 sách bài tập KHTN lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 2. An toàn trong phòng thực hành

Bài 2.1 trang 6 SBT Khoa học lớp 6

Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?


A. Cấm thực hiện
B. Bắt buộc thực hiện
C. Cảnh báo nguy hiểm
D. Không bắt buộc thực hiện

Biển báo có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. Ý nghĩa: Đây là loại biển báo để biểu thị các điều cấm. Tại những nơi có biển báo này mọi người phải chấp hành các điều đã được báo trên.

=> Đáp án A. Cấm thực hiện

Giải bài 2.2 trang 6 sách bài tập KHTN 6

 Phương án nào trong Hình 2.2 thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo?

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: B

Bài 2.3 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT

Chọn các hình ở cột bên phải thể hiện đúng các biể báo tương ứng trong các hình ở cột trái.

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-g, 6-e.

Bài 2.4 trang 7 SBT Khoa học lớp 6

 Tại sao sau khi làm thí nghiệm xong cần phải: lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm; sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ; rửa sạch tay bằng xà phòng?

Khi làm thí nghiệm cần phải:

– Lau dọn sạch sẽ chỗ làm việc để đảm bảo vệ sinh và tránh gây nguy hiểm cho những người sau tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm.

– Sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ để dễ tìm và tránh những tương tác không mong muốn trong phòng thí nghiệm.

– Rửa sạch tay bằng xà phóng để loại bỏ những hóa chất hoặc vi khuẩn nguy hại có thể rơi rớt trên tay khi làm thí nghiệm.

Bài 2.5

 Hãy quan sát phòng thực hành của trường em để tìm hiểu xem còn vị trí nào cần đặt biển cảnh báo mà chưa được thực hiện và chỉ ra cách thực hiện.

Học sinh tự điền nội dung

Advertisements (Quảng cáo)