Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên trang 5 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 5 sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài 1.1 trang 5 SBT Khoa học lớp 6 KNTT

1.2. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên (KHTN)?

A.Sinh Hóa

B.Thiên văn

C.Lịch sử

D.Địa chất

Đáp án C

Giải bài 1.2

 1.2. Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?

A. Nghiên cứu về tâm lý của vận động viên bóng đá

B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.

C. Nghiên cứu về ngoại ngữ

D. Nghiên cứu về luật đi đường

Advertisements (Quảng cáo)

=> Đáp án B

Giải bài 1.3

1.3. Hãy kể tên năm đồ dùng hằng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về KHTN

Khoa học tự nhiên gồm rất nhiều lĩnh vực:

– Sinh học nghiên cứu về vật sống.

– Hóa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng.

– Vật lí học nghiên cứu về chuyển động, lực và năng lượng.

– Khoa học Trái Đất nghiên cứu về cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh nó.

– Thiên văn học nghiên cứu các thiên thể.

Advertisements (Quảng cáo)

Các thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người. Khoa học và công nghệ càng tiến bộ thì đời sống con người càng được cải thiện.

HS tự liệt kê

Giải bài 1.4 sách bài tập KHTN 6

Theo em, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử có phải do lỗi của các nhà vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử hay không?

Việc con người chế tạo ra bom nguyên tử không phải do lỗi của các nhà vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử mà do lỗi của những người đã sử đụngụng phát minhcuar các nhà vật lí vào mục đích chế tạo ra vũ khí nguyên tử và nhất là những người sự dụng vũ khí này vào những mục đích phi nghĩa.

Giải bài 1.5 trang 5 SBT Khoa học lớp 6

Hãy cùng với nhóm của mình thực hiện các thí nghiệm hình 1.1. Dùng dao có lưỡi mỏng (lưỡi dao cạo) xẻ cuống mỗi cành hoa làm hai rồi cắm vào 2 cốc đựng nước màu khác nhau.

a) Mô tả hiện tượng xảy ra đối với màu sắc của bông hoa sau khoảng một giờ

b) Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lí hay hóa học?

c) Làm thế nào để chứng minh được hiện tượng này không chỉ là hiện tượng vật lí hay hóa học mà còn là hiện tượng sinh học nữa?

Thí nghiệm tương tự thay thế loại hoa:

a) Sau khoảng một giờ cánh của bông hoa bắt đầu đổi màu giống với màu của dung dịch nước màu.

Kết quả thí nghiệm:

b) Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lí

c) Quan sát thấy khi cắm hoa vào nước thì hoa tươi hơn khi hoa không cắm vào nước.

Advertisements (Quảng cáo)