Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 37: Số đo góc trang 61, 62, 63, 64 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi luyện tập, vận dụng trang 61, 62, 63 SGK Toán 6 KNTT. Giải bài 8.31, 8.32, 8.33, 8.34 trang 64 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 37 Số đo góc – Chương 8 Những hình hình học cơ bản

Câu hỏi 1

Đọc số đo góc mOn trong hình 8.52

Xác định tia On là vạch số 0.

Số đo của góc mOn là số ghi trên vạch mà tia Om đi qua.

Góc mOn có số đo là 150 độ

Luyện tập 1

1. Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo các góc trong mỗi hình sau:

2. Em hãy đo xem góc sút trong hình 8.42, bài Góc bằng khoảng bao nhiêu độ?

Đặt tâm thước đo góc tại đỉnh sao cho vạch 0 trùng với một tia.

Tia còn lại đi qua vạch nào thì số trên vạch đó là số đo của góc.

1.

a.Số đo góc nAm là : 70 độ

b.Số đo góc xOz là : 105 độ

c.Số đo góc xMy là : 90 độ

2.

Số đo của góc sút là : 20 độ

Hoạt động

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo các góc trong hình sau với \(90^\circ \).

– Sử dụng thước đo góc đo góc

– So sánh các số đo với \(90^\circ \).

Góc aOb có số đo nhỏ hơn 90 độ

Góc pMq có số đo bằng 90 độ

Góc mAn có số đo lớn hơn 90 độ

Câu hỏi 2

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết.

Góc kim đồng hồ: Lấy góc tạo bởi kim giờ và kim phút.

Góc nhọn: góc kim đồng hồ chỉ 1 giờ

Góc vuông : góc tường trong nhà, góc kim đồng hồ chỉ 3 giờ.

Góc tù: góc kim đồng hồ chỉ 10 giờ

Góc bẹt: góc kim đồng hồ chỉ 6 giờ

Luyện tập 2

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Góc nhọn ; góc vuông ; góc tù; góc bẹt.

Vận dụng 2

a) Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ sau:

b) Trong các góc đó, chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

a. Sử dụng thước đo góc. Đặt tâm thước đo góc trùng với tâm của đồng hồ. Kim phút đi qua vạch 0, kim giờ chỉ số đo.

a. Số đo của các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt dông hồ trên theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là : 120 độ ; 90 độ ; 180 độ ; 60 độ.

b.

Góc vuông là : 90 độ

Góc nhọn là : 60 độ

Góc tù là : 120 độ

Góc bẹt là : 180 độ

Giải bài 8.31 trang 64 Toán 6 tập 2

Cho các góc với số đo như dưới đây.

 \(\widehat A = 63^\circ ;\widehat M = 135^\circ ;\)\(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \)

Advertisements (Quảng cáo)

Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn , góc tù.

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Các góc nhọn là : \(\widehat A = 63^\circ \) vì 63<90.

Các góc tù là : \(\widehat M = 135^\circ \);  \(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \) vì các góc này đều lớn hơn \(90^\circ \).

Giải bài 8.32 Toán 6 tập 2

Quan sát hình sau.

Câu a

Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Quan sát.

Góc nhọn là :

Góc vuông là :

Góc tù là :

Góc bẹt là :

Câu b

Dùng eke để kiểm tra lại kết quả của câu a.

– Sử dụng ê ke đo góc:

+ Góc lớn nhất của ê ke là \(90^\circ \).

+ So sánh góc trong hình với \(90^\circ \).

Kết quả câu a đúng.

Câu c

Dùng thước đo góc để tìm số đo mỗi góc.

– Sử dụng thước đo góc đo góc:

+ Đặt tâm thước đo góc tại đỉnh, vạch 0 trùng với một tia.

+ Tia còn lại đi qua vạch nào thì số trên vạch đó là số đo của góc.

Góc CEB có số đo là: 30 độ

Góc xOy có số đo là: 90 độ

Góc NIM có số đo là: 80 độ

Góc tAu có số đo là: 120 độ

Góc mEn có số đo là: 180 độ

Giải bài 8.33 trang 64 Toán 6 tập 2

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là:

a. Góc nhọn

b. Góc vuông

c. Góc tù

d. Góc bẹt.

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn lúc 12 giờ 10 phút

b.Góc vuông lúc 6 giờ 15 phút

c.Góc tù lúc 7 giờ 15 phút

d.Góc bẹt lúc 12 giờ 30 phút.

Giải bài 8.34 trang 64 Toán 6 KNTT

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

Sử dụng thước đo góc đo các góc.

Chẳng hạn góc ABC: Đặt tâm thước trùng với tâm B, tia BC trùng với vạch 0, tia BA đi qua vạch ghi số đo của góc ABC.

Số đo góc ABC là: 150 độ

Số đo góc BCD là: 100 độ

Số đo góc CDA là: 50 độ

Số đo góc DAB là: 60 độ .

Advertisements (Quảng cáo)