Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 65 – Toán lớp 6 – KNTT

Giải bài 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 trang 66 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung trang 65 – Chương 8 Những hình hình học cơ bản

Giải bài 8.35 trang 66 Toán 6

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn,  góc vuông, góc từ, góc bẹt  có trong hình sau.

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Các góc nhọn là : Góc ABC ; Góc EBC ; Góc CAD ; Góc CDA

Các góc vuông là : Góc ABC ; Góc BAD

Các góc tù là : Góc ACD ; Góc BCD ; Góc BEA.

Các góc bẹt là : Góc AEC

Giải bài 8.36 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20 độ.

Câu a

Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60 độ?

Quan sát và đọc các góc.

Các góc có trong hình vẽ là : ∠ABC ; ∠BAC ; ∠CAB ; ∠BDA ; ∠DAB ; ∠ABD ; ∠DBC ; ∠DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là : ∠ ABC ; ∠ BAC ; ∠ CAB

Câu b

Advertisements (Quảng cáo)

Điểm D có nằm trong góc ABC không ?  Điểm C có nằm trong góc ADB không ?

Quan sát và nhận xét.

Điểm D có nằm trong góc ABC . Điểm C không  nằm trong góc ADB .

Câu c

Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

Số đo góc ABD là : 40 độ.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 8.37 trang 66 Toán 6 tập 2

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau:

Câu a

Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

– Kéo dài các tia MA và MC.

– Các điểm nằm trên hai tia của hai góc thì không được gọi là điểm nằm trong góc.

Các điểm nằm trong góc AMC là : điểm P

Câu b

Cho biết số đo góc AMC bằng cách đo.

Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

\(\widehat {AMC} = 45^\circ \).

Câu c

Sắp xếp các góc NMA , AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Sử dụng thước đo góc và so sánh các góc.

∠ NMA ; ∠ CMQ ; ∠ AMC.

Giải bài 8.38 trang 66 Toán 6 tập 2

Góc nghiêng khi đặt thang là góc tạo bởi cạnh thang và mặt đất. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thang , người ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi đặt thang là 75 độ. Em hãy  kiểm tra xem chiếc thang trong hình sau đã đảm bảo an toàn hay chưa

Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

Góc nghiêng là \(75^\circ \).

Chiếc thang trong hình đã đảm bảo an toàn

Advertisements (Quảng cáo)