Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên – Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi thực hành trang 59, 60 SGK Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên – Chương 7 hình học trực quan

Thực hành 1

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng.

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Ảnh về động vật có tính đối xứng:

Ảnh về thực vật có tính đối xứng:

Thực hành 2

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây:

So sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay.

Về hình dạng: Con chuồn chuồn và  chiếc máy bay đều có trục đối xứng.

Về tính năng: Con chuồn chuồn và chiếc máy bay đều bay được.

Thực hành 3

Advertisements (Quảng cáo)

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ.

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình a và c có trục đối xứng.

Giải bài 2 trang 64 Toán 6 tập 2

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Hình bông hoa có tâm đối xứng.

Bài 3 trang 64 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Bài 4 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học.

Các đa giác đều có số cạnh chẵn là các hình có tính đối xứng…

Các hình có tính đối xứng: Hình vuông, hình lục giác đều,…

Giải bài 5 trang 64 Toán 6 tập 2

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Advertisements (Quảng cáo)