Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm trang 45, 46, 47, 48 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 45, 46, 47 SGK Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 48 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm – Chương 6 Số thập phân

Hoạt động khám phá 1

Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên

chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100g vàng bốn số chín là:

100.99,99% = \(\frac{{100.99,99}}{{100}}\) = 99,99 (gam)

Đáp số: 99,99 gam

Trả lời thực hành 1

Tìm giá trị 25% của 200 000.

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

25% của 200 000 là: 200 000 . \(\frac{{25}}{{100}}\) = 50 000

Vận dụng 1

Vàng 18K là hợp kim có chứa 75% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 3,75 gam làm bằng vàng 18K.

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

\(3,75.75\%  = \frac{{3,75.75}}{{100}} = 2,8125\)

Hoạt động khám phá 2

Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần có số gam hạt cà phê là:

 \(\frac{{200.100\;}}{{2,5}}\)= 8000 (gam)

Thực hành 2

Tìm số x khi biết 12% của x là 500.

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Số x là: \(\frac{{500.100}}{{12}}\) = 600 000

Vận dụng 2

a) Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 15%.

b) Giá của một chiếc điện thoại sau khi đã giảm giá 25% là 800 000 đồng. Hỏi giá gốc trước khi giảm là bao nhiêu?

a) Tính giá của tivi khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân với số phần trăm tính được bên trên

b) Tính giá của chiếc điện thoại khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân : số phần trăm tính được bên trên.

a) Ta có: \(100\%  – 15\%  = 85\% \)

Advertisements (Quảng cáo)

Giá của chiếc Tivi sau khi giảm giá:

\(9\,500\,000.\frac{{85}}{{100}} = 8\,075\,000\)(đồng)

b) Ta có: \(100\%  – 25\%  = 75\% \)

Giá gốc của chiếc điện thoại là:

\(800:75\%  = 800:\frac{{75}}{{100}} \approx 1\,067\,000\)đồng

Vận dụng 3

Bạn Trúc đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh và được thưởng 10 000 000 đồng. Ba Trúc giúp em đem gửi số tiền đó vào ngân hàng có kì hạn 12 tháng với lãi suất 6% một năm.

a) Hỏi một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền?

b) Nếu Trúc chỉ gửi tiền với lãi suất không kì hạn là 0,3% / năm và sau 40 ngày Có việc cần dùng phải rút tiền ra ngay, bạn ấy sẽ nhận được tổng cộng là bao nhiêu tiền?

a) Số tiền trúc nhận được sau 1 năm bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

b) Số tiền trúc nhận được sau 40 ngày bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

a) Số tiền lãi sau 1 năm là:

\(10\,000\,000.\frac{6}{{100}} = 600\,000\)(đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 600\,000 = 10\,600\,000\)(đồng).

Vậy một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,600\,000\) đồng.

b)

Số tiền lãi sau 40 ngày là:

\(10\,000\,000.\frac{{0,3}}{{100}}.\frac{{40}}{{360}} \approx 3333\) (đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 3333 = 10\,003\,333\)(đồng).

Vậy sau 40 ngày Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,003\,333\) đồng.

Vận dụng 4

Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong 500 g nước biển tại đây có chứa 175 g muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Em hãy tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết.

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết = khối lượng muối : khối lượng nước biển . 100%

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là:

Advertisements (Quảng cáo)

\(\left( {\frac{{175}}{{500}}.100} \right)\%  = 35\% \)

Giải bài 1 trang 48 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi:

a) giảm giá 25%;

b) tăng giá 10%.

a) Giá mới của quyển sách = giá ban đầu – số tiền được giảm

b) Giá mới của quyển sách = giá ban đầu +  số tiền tăng thêm

a) Quyển sách giảm đi số tiền là:

48 000.25% = \(\frac{{48000.25}}{{100}}\) = 12 000 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 – 12 000 = 36 000 ( đồng)

b) Quyển sách tăng thêm số tiền là:

48 000.10% = \(\frac{{48000.10}}{{100}}\)= 4 800 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 + 4 800  = 52 800 ( đồng)

Bài 2 trang 48 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Cà phê Arabica chứa 1,5% chất cafein. Tính lượng cafein có trong 300 g cà phê Arabica.

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lượng cafein có trong 300g cà phê Arabica là:

300 x 1,5% =\(\frac{{300.1,5}}{{100}} = 4,5\) (gam).

Bài 3 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Một loại bột nêm có chứa 60% bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong gói 20 g bột nêm loại đó.

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột là:

20.60% = \(\frac{{20.60}}{{100}}\)= 12 (gam)

Đáp số: 12 gam

Giải bài 4 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Bác Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 8% một năm. Hỏi sau một năm bác Tám nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Sau một năm bác Tám nhận được số tiền lãi là:

50.8% =\(\frac{{50.8}}{{100}}\) = 4 (triệu đồng)

Đáp số: 4 triệu đồng

Bài 5 trang 48 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Mẹ bạn Lan gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Số tiền mẹ bạn Lan nhận được sau 90 ngày = Số tiền gốc + số tiền lãi

Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là:

800 + 800.0,6%.\(\frac{{90}}{{360}}\) = 801,2 (triệu)

Đáp số: 801,2 triệu đồng

Bài 6 trang 49 Toán 6 tập 2

Trong một loại đậu nành nấu chín, chất đạm chiếm 32%. Hỏi phải nấu chín bao nhiêu ki-lô-gam đậu nành loại đó để có thể thu được 6,4 kg chất đạm?

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Số ki-lô-gam đậu nành để có thể thu được 6,4 kg chất đạm là:

6,4. \(\frac{{100}}{{32}}\) = 20 ( kg)

Đáp số: 20 kg

Giải bài 7 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Trong một bản đồ có tỉ lệ 1:50 000 thì chiều dài của cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu là 5,5 cm. Tính chiều dài thật của cầu Cần Thơ.

Chiều dài thật của cầu Cần Thơ = Chiều dài trên bản đồ : tỉ lệ bản đồ.

Chiều dài thật của cầu Cần Thơ là:

5,5 : \(\frac{1}{{50\,000}}\) = 275 000 (cm)

Đáp số: 275 000 (cm).

Giải bài 8 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một loại xe ô tô là 9,4 cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1:50. Tính chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó.

Chiều dài thật của chiếc xe ô tô = Chiều dài ô tô trên bản vẽ : tỉ lệ bản vẽ

Chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó là:

9,4 : \(\frac{1}{{50}}\) = 470 (cm)

Đáp số: 470 cm.

Advertisements (Quảng cáo)