Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 2 – Ôn tập giữa học kì 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì

CHIA SẺ
Tiết 2 – Ôn tập giữa học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 59. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép; Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì…

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng h (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng…………………………

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì……….

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và………………..”

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9) em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép.

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng vô cùng quan trọng / chính chúng điều khiển cho đồng hồ chạy.

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ / sẽ chạy không chính xác.

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người.”