Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì 2 trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau

CHIA SẺ
Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 58. Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau; Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau…

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau 

Các kiểu cấu tạo câu

Ví dụ

a) Câu đơn

– Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã rất thích ngắm tranh làng Hồ.

– ……………

 b) Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

– Lòng sông rộng, nước mênh mông.

Câu ghép dùng từ nối

+ Dùng quan hệ từ

+ Dùng cặp từ nối khác

– Súng kíp của ta mới bắn một phát t súng của họ đã bốn được năm, sáu mươi phát.

– …………………

– Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mt biển.

– ……………

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau 

Các kiểu cấu tạo câu

Ví dụ

a) Câu đơn

– Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

– Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

b) Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

– Gió thổi mây bạt về một phía, bầu trời như rộng ra.

– Mấy người nhà trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói mịt mù ..

Câu ghép dùng từ nối

+ Dùng quan hệ từ

+ Dùng cặp từ nối khác

– Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người.

– Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mặt biển.

– Ăn chưa no, chị đã cuống cuồng đứng dậy, quơ vội cái nón rồi tất tả đi ra đầu làng.