Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 3 – Ôn tập giữa học kì 2 trang 60 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Gạch dưới những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương

CHIA SẺ
Tiết 3 – Ôn tập giữa học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 60. Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới; Gạch dưới những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương…

Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới

Tình quê hương

(1)Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. (2)Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

(3)Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. (4)Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. (5)Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lấy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.

a) Gạch dưới những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương.

b) Trả lời câu hỏi : Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương ?

………………………

c) Tìm các câu ghép trong bài văn bằng cách đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng :

□ Bài văn có 2 câu ghép. (Đó là các câu…………………)

□ Bài văn có 3 câu ghép. (Đó là các câu…………………)

□ Bài văn có 4 câu ghép. (Đó là các câu…………………)

□ Cả 5 câu trong bài đều là câu ghép.

d) Tìm các từ ngữ được lặp lại trong bài văn có tác dụng liên kết câu. Đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng

□ Chỉ có từ tôi.

□ Chỉ có từ mảnh đất.

□ Từ tôimảnh đất.

□ Cụm từ làng quê tôi.

e) Dưới đây là những từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Chỉ rõ những từ ngữ đó thay thế cho từ ngữ nào.

Từ ngữ thay thế

Thay thế cho từ ngữ

Đoạn 1

M : – đây (ở câu 2)

– mảnh đất cọc cằn (ở câu 2)

– làng quê tôi (ở câu 1)

– …………x

 (ở câu 1)

 (ở câu 1)

Đoạn 2

– mảnh đất quê hương (ở câu 3)

– mảnh đất ấy (ở câu 4, 5)

– ……………

 ( ở câu 2)

– ……………

  (ở câu 3)

(ở câu 2)

Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Tình quê hương

(1)Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. (2)Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

(2)Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. (4)Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. (5)Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lấy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.

a) Gạch dưới những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương.

b) Trả lời câu hỏi: Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương ?

Tác giả có rất nhiều kỉ niệm từ thời thơ ấu vì thế tác giả thấy mình vô cùng gắn bó với quê hương.

c) Tìm các câu ghép trong bài văn bằng cách đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng :

X Cả 5 câu trong bài đều là câu ghép.

d)Tìm các từ ngữ được lặp lại trong bài văn có tác dụng liên kết câu. Đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng :

X Từ tôimảnh đất.

e) Dưới đây là những từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Chỉ rõ những từ ngữ đó thay thế cho từ ngữ nào.

Từ ngữ thay thế

Thay thế cho từ ngữ

Đoạn 1

M : – đây (ở câu 2)

– mảnh đất cọc cằn (ở câu 2)

– làng quê tôi (ở câu 1)

– làng quê tôi

(ở câu 1)

(ở câu 1)

Đoạn 2

– mảnh đất quê hương (ở câu 3)

– mảnh đất ấy (ở câu 4, 5)

– mảnh đất cọc cằn

 ( ở câu 2)

– mảnh đất quê hương

  (ở câu 3)

(ỏ câu 2)