Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi

Chính tả – Tuần 2: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 8. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm; Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi…

1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương : 36 tiến sĩ.

2: Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình dưới đây

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

…..

a

ng

nguyên

…..

….. …..

Nguyễn

…..

….. …..

Hiển

…..

….. …..

khoa

…..

…..

…..

thi

…..

…..

…..

 

Advertisements (Quảng cáo)

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

làng

…..

…..

…..

Mộ

…..

…..

…..

Trạch

…..

…..

…..

huyện

…..

…..

…..

Bình

…..

…..

…..

Giang

…..

…..

…..

Trả lời 

1: Ghi lại phần vần của những tiếng

a) Trạng: ang , nguyên: uyên , khoa: oa , thi: i.

b) Làng: ang , Mộ ; ộ , Trạch: ạch; Giang: ang.

2:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiển

n

khoa

o

a

thi

i

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

làng

a

ng

Mộ

ô

Trạch

a

ch

huyện

u

n

Bình

nh

Giang

a

ng

Advertisements (Quảng cáo)