Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Tổ quốc trang 9, 10 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 1: Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 9, 10. Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập một, trang 4-5); Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

1: Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập một,

a) Thư gửi các học sinh

b) Việt Nam thân yêu

…………………………………

…………………………………

…………………………………

2: Tìm thêm và ghi lại những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc :

3: Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc

4: Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây 

a) Quê hương :………………………….

b) Quê mẹ :…………………………….

c) Quê cha đất tổ :……………………….

d) Nơi chôn rau cắt rốn :…………………..

Trả lời 

1:

a) Thư gửi các học sinh

b) Việt Nam thân yêu

– Nước nhà, non sông, nước, quê hương

– Nước, quốc gia, giang sơn, quê hương

2: Những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc : đất nước, quốc gia, giang sơn, quê hương

3: Những từ chứa tiếng quốc : ái quốc, quốc gia, quốc ca, quốc khánh, quốc huy, quốc kì, quốc ngữ; quốc phòng, quốc tế, quốc tịch, quốc sử, quốc dân.

4: Đặt câu 

a) Quê hương : Quê hương em ở Thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố sầm uất và náo nhiệt.

b) Quê mẹ : – Quê mẹ em ở Quảng Ngãi.

                  – Quảng Ngãi là quê mẹ em.

c) Quê cha đất tổ : Cho dù đi đâu, về đâu, chúng ta cũng phải nhớ về quê cha đất tổ.

d) Nơi chôn rau cắt rốn : Cha tôi luôn ao ước được một lần về thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình.