Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề thi kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp...

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 5 có đáp án của trường tiểu học Vĩnh Tuy.

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ 1

MÔN:  TOÁN LỚP 5

(Thời gian 40 phút không kể giao đề)

Phần 1: Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1:  vietduoidangphanso viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900        
B.3,09          
C.3,9            
D.3,90

2: Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:

A. 8/100          
B.  8/100        
C. 8/10            
D.8/10000

3:Ba đơn vị bốn phần nghìn được viết là: 

A.  3,400       B.  34000        C.  3,04        D.  3,004

4:   Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều dài hơn chiều rộng 20 m Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A.  8000 m       B.  8000 m2    C.  3600 m2     D.  3600 m

C©u 5: Hỗn số honso được chuyển thành phân số

cau5

6: Phân số nào có thể chuyển thành phân số thập phân

cau6

II. Phần tự luận ( 7 điểm)

7:

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống

 35 km 6m = ……… m              4 dm2 15cm2 =……  dm2

4 tấn 25 kg = …… tấn.               219 cm2   = ……  m2

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự lớn dần:

1,205;  1025;  2,015;   1,025;  2,105

Câu  8:  Tính

a) 12 825 : 45 – 45 x 3                 cau8b tinh

9: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 mét vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

10: Tổng của hai số là 2011. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4  và dư 6. Tìm hai số đó.


Đáp án và hướng dẫn chấm bài thi kiểm tra định kì giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán.

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án  B

Câu 2: đáp án   C

Câu 3: đáp án   D

Câu 4: đáp án   B

Câu 5: đáp án   A

Câu 6: đáp án  C

II. PHẦN TỰ LUẬN

7: (2,5 điểm)

a) Học sinh đổi đúng mỗi phép tính: 0,5 điểm

35006 m           4,15 dm2                4,025 kg           0,0219 m2

b) Học sinh sắp xếp đúng thứ tự theo yêu cầu bài tập: 0,5 điểm

8: (2 điểm)  Tính đúng mỗi phần cho 1 điểm

a) 12 825 : 45 – 45 x 3

=  285 –   135

=      150

b) 2015-10-14_222218

9: (1,5 điểm)     

60 bộ quần áo gấp 30 bộ quần áo số lần là:

60 : 30 = 2 (lần)        (0,5 điểm)

Nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo cần số mét vải là:

75 x 2 = 150 (m        (0,5 điểm)

Đáp số: 150 m vải     (0,5 điểm)

10: (1 điểm)

Vì lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 4 dư 6 nên số lớn gấp 4 lần số bé và 6 đơn vị. Ta coi số bé là 1 phần thì số lớn sẽ là 4 phần như thế. (HS có thể vẽ sơ đồ)

Ta có tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số bé là : (2011 – 6) : 5 = 401

Số lớn là: 2011 – 401 = 1610

Đáp số: – Số bé: 401

– Số lớn: 1610

Lưu ý: Có thể học sinh có thể  giải theo cách khác nếu đúng và phù hợp với tiểu học vẫn cho điểm tối đa.

 

CHIA SẺ