Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động – Tuần 23 – Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động trên.

CHIA SẺ
Soạn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động – Tuần 23 – Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau : ; Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động trên.

Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.

2. Triển lãm về an toàn giao thông.

3. Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

5. Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động trên.

Bản chương trình hoạt động của em nên có những nội dung sau :

1. Mục đích :

–   Góp phần vào công tác giữ gìn trật tự, an ninh như thế nào ?

–   Rèn luyện những đức tính, những phẩm chất gì cho mỗi đội viên ?

2. Phân công chuẩn bị:

–   Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động.

–   Chuẩn bị các hoạt động cụ thể.

3. Chương trình cụ thể:

–   Tập trung đến địa điểm tổ chức hoạt động.

–   Trình tự tiến hành các hoạt động.

–   Tổng kết, tuyên dương các chi đội và đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.