Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ? ; Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?

1. Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ?

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều15, 16, 17.

2. Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

3. Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật.

Học sinh nêu 5 bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21.

4. Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?

Học sinh tự liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi này.

Nội dung: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội. Biết liên hệ những điều luật với thực tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.