Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Cái gì quý nhất – Chú ý phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo.)

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Cái gì quý nhất – Tiếng Việt lớp 5 tập 1. ;  Chú ý phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo.)

Tập đọc : Cái gì quý nhất

I.  CÁCH ĐỌC

–  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.

–  Chú ý phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo.)

*  Giải thích từ:

–  vô vị: nghĩa đen là nhạt nhẽo, không mùi vị, nghĩa dùng trong bài là : nhạt, không có gì là thích thú, không có ý nghĩa gì.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Theo Hùng, Quý, Nam thứ quý nhất trên đời là:

–  Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời.

–  Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời.

–  Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời.

2. Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

3. Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất. Trước tiên thầy tôn trọng ý kiến của ba bạn nhỏ, lập luận có trình tự: lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều rất quý nhưng chưa phải là quý nhất. Khẳng định cái đúng của ba bạn học sinh, thầy nêu ra ý kiến mới của thầy sâu sắc hơn: Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Vì vậy, người lao động là quý nhất.

4. Có thể đặt tên bài văn là “Cuộc tranh luận thú vị” vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất ?

Nội dung: Cuộc tranh luận của các bạn học sinh nhằm đề cao sức lao động sáng tạo của con người.