Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc – Trang 48 – Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không tìm được thì kể lại các truyện;

CHIA SẺ
Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc – Trang 48 SGK – Tiếng Việt lớp 5 tập 1. ; Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không tìm được thì kể lại các truyện;

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện đã đọc, đã nghe

Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không tìm được thì kể lại các truyện;

–  Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 37).

–   Những con sếu bằng giấy (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 36).